Sale mừng sinh nhật Fahasa online

Sinh nhật Fahasa 2024 ngày mấy? thứ mấy hàng năm?

Sinh nhật Fahasa là ngày mấy? – Vào ngày 6/8/1976, Ủy ban Nhân dân Thành phố ra quyết định thành lập Quốc doanh phát hành sách, thuộc sở Thông tin – Văn Hoá. – Sau đó, đơn vị lần lượt đổi tên thành Công ty Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (1982) và […]

Sinh nhật Fahasa 2024 ngày mấy? thứ mấy hàng năm? Đọc thêm »